Pitanje vlasništva u medijima

Masovni mediji utiču na način na koji se činjenice posmatraju i kako se o njima vodi rasprava u društvu. Nezavisnost i pluralizam u medijskoj sferi, javnom mišljenu i stavovima – uključujuči kritiku nosilaca vlasti – osiguravaju zdravu demokratiju. Praćenje i obezbeđivanje pluralizma vlasništva je prvi korak ka nezavisnosti i slobodi izbora.

Kako ljudi mogu ocijeniti pouzdanost informacija ako ne znaju ko informacije plasira? Kako novinari mogu raditi svoj posao ako ne znaju ko kontroliše kompaniju za koju rade? I kako nadležni državni organi mogu riješavati problem prekomerne medijske koncentracije ako ne znaju ko upravlja medijima?

Vlasnička struktura može uticati i na način na koji medijska industrija upravlja svojim resursima. Ona utiče na ekonomsku snagu i efikasnost medijskog sektora, što je od posebnog značaja za potencijalne investitore.

Mediji & Vlasnici
Glavni nalazi
Pokazatelji rizika medijskog pluralizma
  • Project by
    BIRN LOGO
  •  
    Global Media Registry
  •  
    Funded by European Union