Kontakti

Rrjeti Ballkanik për Gazetari Hulumtuese (BIRN Kosova)


Adresa: Menza e studentëve, kati i parë, 10000 Prishtinë, Kosovë
Phone: + 383 38 22 44 98
E-mail: kosova[at]birn.eu.com
Website: https://birn.eu.com/network/birn-kosovo/ 

  • Project by
    BIRN LOGO
  •  
    Global Media Registry
  •  
    Funded by European Union